I 2011 er det 100 år siden Anna Rogstad møtte som representant på Stortinget, som første kvinne i Norge. Det er også 50 år siden Ingrid Bjerkås ble Norges første kvinnelige prest.

17. mars 1911 møtte Anna Rogstad opp som valgt representant på Stortinget. Hun var med i Frisinnede venstre og var vararepresentant for høyrelederen Jens Bratlie. Hun ble dermed første kvinnelige representant på Stortinget.

19. mars 1961 ble Ingrid Bjerkås som første kvinne, ordinert til prest i Vang kirke.

I Riksarkivets magasiner har vi arkivmateriale knyttet til begge disse pionerene og vi deltar i feiringen av dem ved å tilgjengeliggjøre noe av det på nettsidene våre.

Ingrid Bjerkås

Ingrid Bjerkås.
PA-1366 Ingrid Bjerkås 1914-2004, U Fotografier, eske 2

Anna Rogstad

Anna Rogstad.
Foto: L. Szacinski. Stortingsarkivet
.