Anna Rogstad

Anna Rogstad.
Foto: L. Szacinski. Stortingsarkivet.


17. mars 2011 er det akkurat 100 år siden Anna Rogstad møtte som første kvinnelige representant på Stortinget. I 1909 hadde hun stilt til valg for Frisinnede Venstre. Partiet samarbeidet med Høyre, og Rogstad ble vararepresentant for Høyre lederen Jens Bratlie. Han representerte Gamle Aker i Kristiania.

Da hun tiltrådte, reiste alle stortingsrepresentantene seg, mens Stortingspresidenten holdt en kort tale for henne. Her fremhevet han at Anna Rogstads tiltredelse var en stor begivenhet som ville vekke oppmerksomhet viden om.

Nylænde, tidskiftet til Norsk Kvinnesaksforening, skrev i april-nummeret at markeringen på Stortinget hadde vært en høytidsstund og et stolt øyeblikk. Bladet håpet at hr. president Bratlie ville glimre med sitt fravær i noen uker til, slik at Rogstad også kunne få delta i behandlingen av saken om: kvinners adgang til statens embeter.

I 1914 ble Anna Rogstad utnevnt til æresmedlem av Norsk kvinnesaksforening. Brevet der hun takker for utnevnelsen, finnes i arkivet etter Randi Blehr (privatarkiv 0233 Blehr, eske Ga L0122).

Les mer om Anna Rogstad på Stortingets nettsted.




.