19. mars 1961 ble Ingrid Bjerkås ordinert i Vang kirke, som Norges første kvinnelige prest i Den norske kirke. Hun ble ansatt som sogneprest i Berg og Torsken sogn samme år.

Riksarkivet oppbevarer privatarkivet etter Ingrid Bjerkås, der hennes prekener utgjør en vesentlig del. I arkivet finnes dessuten andre manuskripter, korrespondanse, fotografier fra Ingrid Bjerkås' ungdom og fra hennes tid som sogneprest, vitnemål, utnevnelser og andre personlige papirer.

Arkivet er ikke omfattende, men gir likevel et godt innblikk i striden om ordinasjon og tilsetting av Norges første kvinnelige prest i Den norske kirke og innsikt i Bjerkås’ grunnholdninger og trosoppfatninger.

Omtale av privatarkivet etter Ingrid Bjerkås i Arkivportalen.

Bjerkås' første preken

Første side i Bjerkås' første preken som sogneprest, holdt 7. mai 1961. Teksten var 5. søndag etter påske. Det var full kirke denne dagen, med mange tilreisende og pressefolk.
Arkivhenvisning: PA-1366 Ingrid Bjerkås 1914-2004, F Prekener, taler og manuskripter, eske
.