Før hun ble prest, var Ingrid Bjerkås husmor i Oslo. Hun var gift og hadde to barn. I 1941 skrev hun et brev til Quisling med beskjed om at han måtte trekke seg mens det ennå var tid, og sørge for at NS ble oppløst. Svaret var at fru Bjerkås måtte få sin mentale tilstand utredet. I en psykiatrisk rapport blir hun karakterisert som ”jøssingismus psykopatica”, og hun ble senere arrestert og satt på Grini.

Brevet til Quisling, den psykiatriske rapporten, brev fra Grini og mer kan du se i Riksarkivets nettutstilling om motstand under 2. verdenskrig.

Ingrid Bjerkås som ung.

Ingrid Bjerkås som ung. Arkivhenvisning: PA-1366 Ingrid Bjerkås 1914-2004, U Fotografier, eske 1.