Den norske kirke markerer 50-årsjubileet blant annet med arrangement i Hamar bispedømme 19. og 20. mars, og i Nord-Hålogaland 16. til 19. juni.

I forbindelse med jubileet utgis også to bøker på Verbum forlag; ”Kvinners kall” - en portrettbok om kvinnelige prester i dagens Norge av Mari Saltkjel, og en bok om Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge, med hovedartikkel av Aud Tønnessen.

Ingrid Bjerkås i sin prestedrakt

Ingrid Bjerkås i 1966. Arkivhenvisning: PA-1366 Ingrid Bjerkås 1914-2004, U Fotografier, eske 2.