I en av Riksarkivets nettutstillinger fra 2006 omtales striden som fulgte ordinasjonen og ansettelsen av Bjerkås. Biskop Kristian Schjelderup var hele tiden en sentral støttespiller for Bjerkås, og skrev et brev til henne rett etter at hun hadde begynt sitt arbeid som sogneprest.

Brevet reflekterer den striden som ordinasjonen og tilsettingen av landets første kvinnelige prest hadde utløst, og de sterke virkemidler som ble brukt i striden. Men det er også et uttrykk for Schjelderups støtte, samtidig som han refererer til den varme mottagelsen som Bjerkås hadde fått i menigheten og distriktet.

I utstillingen kan du lese hele brevet.

Bjerkås ønskes velkommen av menigheten

Bjerkås ønskes velkommen av menigheten. Arkivhenvisning: PA-1366 Ingrid Bjerkås 1914-2004, U Fotografier, eske 2.