Månedens dokument for juni er dagboken til reisesøster Dikka Bruu, hentet fra arkivet til Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Fra Dikka Bruus reisedagbok for perioden 1932 – 34

Dikka Bruus reisedagbok 1932 til 34

PA-1245 Nasjonalforeningen for folkehelsen, Ga 1 Reisedagbøker
.