Den norske Nationalforening mot Tuberkulosen ble stiftet i 1910 på initiativ fra Den norske lægeforening. Målet var å samle og organisere arbeidet mot tuberkulose, som var datidens største folkesykdom. Arbeidet skulle sentreres rundt hygienisk opplysning, sykepleie og reisning av pleiehjem.

Foto av Klaus Hanssen

Klaus Hanssen var også en ivrig friluftsmann. Bildet er hentet fra ”Streif fra Nasjonalforeningens 50-årige historie”, Oslo 1960


Overlege Klaus Hanssen ble foreningens første formann. Hans sluttappell på det konstituerende møte lød:


Ett vet vi – vi må lære å løfte i flokk, gjør vi det er seieren sikker, enten vi er rike eller fattige. Det kan ta kortere eller lengere tid, men frem skal vi. Om vi holder sammen, skal vårt folk praktisk talt en gang bli fri fra tuberkulosen..