I årene frem til 2. verdenskrig spilte foreningen en ledende rolle i tuberkulosearbeidet i Norge. Etter hvert som tuberkulosen gikk tilbake, ble hovedformålet å bedre folkehelsen gjennom forskning, opplysning og praktiske tiltak. Nye fanesaker var spesielt eldreomsorg og bekjempelse av hjerte- og karsykdommer.

I 1963 endret foreningen navn til Nasjonalforeningen for folkehelsen.

I år feirer Nasjonalforeningen sitt 100-årsjubileum, og har som målsetning at færre skal bli rammet av alvorlig sykdom og at flere skal få et godt liv med god helse.

Frikirkens ungdomsskole i Stavern

Frikirkens ungdomsskole i Stavern. Her holdt Dikka Bruu flere foredrag for skolens elever 26. januar 1931. Hun snakket blant annet om øyeblikkelig hjelp, barselpleie, veneriske sykdommer og tuberkulose. Foredragene var åpne for folk utenfra. PA-1245 Nasjonalforeningen for folkehelsen, Ga 1 Reisedagbøker, reisesøstre: Søster Dikka Bruu, 1931.