I 1913 startet ordningen med ”hygieniske vandrelærerinner”, som skulle drive forebyggende arbeid gjennom opplysningsvirksomhet. Reisesøstrene, som de også ble kalt, holdt foredrag og besøkte folk hjemme. De hadde hele Norge som arbeidsområde, men med hovedvekt på fiskeridistriktene i Nord-Norge.

”Foreningen skylder de søstre som til dels i årevis har ofret seg for dette omflakkende, anstrengende og oppslitende arbeide megen takk,” skrev Birger Øverland, Nasjonalforeningens sekretær fram til 1941.

I arkivet etter Nasjonalforeningen finnes dagbøkene til noen av reisesøstrene som reiste landet rundt. En av dem var søster Dikka Bruu.

I dagbøkene hennes får vi innblikk i livet som ”hygienisk emissær”. Hun skriver blant annet om hjemmebesøk, foredrag hun har holdt og mennesker hun har møtt. Hun har også limt inn avisannonser og bilder fra sine reiser landet rundt.

Med på reisene var babydukken ”Birger” som blant annet ble brukt i undervisning for unge mødre.

Med på reisene var babydukken ”Birger” som blant annet ble brukt i undervisning for unge mødre. PA-1245 Nasjonalforeningen for folkehelsen, Ga 1 Reisedagbøker, reisesøstre: Søster Dikka Bruu, 1934.