Arkivet etter Kirkens Bymisjon utgjør 46 hyllemeter, etter avleveringer i henholdsvis 1996 og 2002.

Det er det største privatarkivet i Statsarkivet i Oslos arkivbestand. Dessverre er den eldre delen av arkivet frem til midten av 1890-årene for det meste gått tapt. Det er bare bevart spredte arkivstykker, blant annet trykte årsberetninger tilbake til 1858. Det avleverte arkivet består av hovedserier med styreprotokoller fra 1894, kopibøker tilbake til 1891 og journaler for årene 1903 til 1927. Saksarkivet går frem til 1990-årene, og til dette foreligger arkivnøkkel som er tatt i bruk cirka 1960. Arkivet inneholder dessuten en rekke andre arkivserier med forskjellige protokoller/saker etter den mangfoldige virksomheten. Tilgjengeligheten til arkivet er regulert gjennom en avtale mellom Kirkens Bymisjon og Statsarkivet i Oslo: arkivmateriale yngre enn 60 år lånes ikke ut uten skriftlig tillatelse fra Kirkens Bymisjon. Personer som ønsker adgang, skal på forhånd sende begrunnet søknad til bymisjonen.

 

Den trykte årsberetningen for 1858 er det eldste dokumentet i arkivet etter Kirkens Bymisjon. Det året ble teologen Nils Jakob Jensen Laache kalt til å være foreningens første indremisjonær, og han kom til å utfolde seg gjennom sin vidløftige sjelesørgergjerning og "polemiske Bibellæsninger". Christiania var i sterk vekst, og sto foran en innlemmelse av forstedene med sine 9000 sjeler. En spesiell nød skapte også bybrannen i april det året, da 1500 mennesker ble husville..