”Det vigtigste for Norge, og hvorved Norge best befæstes i mod alle Fiender, er Tilførsel af Korn” skrev kongen i sin hemmelige instruks til Christian Frederik 10. mai 1813.

Hungersnøden i Norge var da et faktum. Bakgrunnen var kombinasjonen av en feilslått høst i 1812 og den engelske blokaden som hindret innførsel av korn. Kongen fryktet at folkets misnøye ville rette seg mot ham og dobbeltmonarkiet, og at dette ville styrke de svenskvennlige kreftene i landet.

Christian Kroghs tegning av Terje Vigen som ror etter korn

Da Ibsens heltefigur, Terje Vigen, rodde over havet til Danmark etter korn i 1809, var det også hungersnød og engelsk blokade. Her har han nådd nesten hjem med sin dyrebare last da en engelsk korvett kommer glidende ut av tåken og oppdager ham. Det samme kunne skjedd i 1813. Tegning av Christian Krogh i ”Terje Vigen” av Henrik Ibsen. (Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1977, 23. opplag)




.