Denne nettutstillingen viser eksempler på hittil upubliserte dokumenter om lærernes holdningskamp på Agder under 2. verdenskrig.
.