Om nogen er brend med vand eller Jlld

Mand schall tage Reffløff, som vogxe paa Muur eller Thræ, och Siude dennem i Rinende vannd, till Løffuene bliffuer gulle, tag siden Wandet, och thoe der som brenndt ehr der med, och tag aff Løffuene, och leg paa det brennde dett Tetteste du kannd, och binnt sidenn it renndt Klede der omb Krinng, att Løffuerne fallder iche Aff dette brug 3 eller 4 gannge, och 2 gannge om dagen saa hielper ded

Anm: "Reffløff" er kanskje revelav (Lichen vulpinus) i Flora Danica T.226 (Dansk Ordbog 5:R 21)

Råd mot brannskader

Råd mot brannskader

Oversatt til moderne norsk:

Om noen er brent med vann eller ild

Man skal ta revelav som vokser på mur eller tre og kok dem i rennende vann til lavene blir gule. Ta siden vannet og vask der som det er brent, ta ut lavene og legg på det brente det tetteste du kan, og bind så et rent klede omkring, så lavene ikke faller av. Bruk dette 3 eller 4 ganger og 2 ganger om dagen, så hjelper det..