Tsunamiar har òg råka Noreg. Det er nok å nemna Loen 1904, Tafjord 1934 og Loen 1936.

Den første av desse tre store dei siste hundre åra, fann stad i Lodalen i Nordfjord 15. januar 1905. Då losna det eit stykke av Ramnefjellet, som tok med seg ei ur på ferda ned mot vatnet. Flodbølgja som følgde, drap i alt 61 menneske. Berre ni av dei omkomne vart funne. Dei 52 andre fekk grava si i vatnet.
.