Den 21. mai 1813 – for 200 år siden – gikk prins Christian Frederik i land på Hvaler etter en krevende seilas over Kattegat.

Det var bare få dager siden Frederik 6. i hast hadde utnevnt ham til stattholder og kommanderende general i Norge. Dette hadde skjedd fordi kongen fryktet at Norge kunne gå tapt. Diplomatiske underretninger gjorde det klart at de europeiske stormaktene som støttet Sverige, ville stå fast på kravet om at kongen skulle avstå Trøndelag og Nord-Norge og senere resten av Norge mot kompensasjon i Nord-Tyskland til Danmark.

Fra Norge fikk Frederik 6. underretning om økende misnøye med utenrikspolitikken og om opptøyer fordi folk sultet. Christian Frederiks fremste oppdrag var å bevare og styrke nordmennenes troskap til kongen og lojaliteten til dobbeltmonarkiet. Prinsen var kongens siste kort i kampen for å bevare Norge i helstaten og for det oldenborgske kongehus.

 

Christiania i 1816

Utsikten over Christiania fra Ekeberg. Prospekt på ”Karta öfver staden Christiania i Norrige och trakten deromkring”, tegnet av oberst O.J. Hagelstam 1816. Foto fra fargelagt reproduksjon.
.