Et foto av deltakerne i Fridtof Nansens første polarekspedisjon i 1888-89 er månedens dokument for januar 2011.

Foran fra venstre: Fridtjof Nansen og Oluf C. Dietrichson. Stående fra venstre: Ole Nilsen Ravna, Otto Sverdrup, Kristian Kristiansen Trana og Samuel Johansen Balto.

Gruppebilde av deltakerne i Fridtjof Nansens ekspedisjon på ski over Grønland. Fotograf: Ludvik Szacinski de Ravics. År: 1889.

Arkivhenvisning: PA-355 Rønneberg og Krefting, U Foto, 0001 Fotoalbum, 0001 Gruppebilde av deltakerne i Fridtjof Nansens ekspedisjon på ski over Grønland. Fotograf: Ludvik Szacinski de Ravics. År: 1889.
.