Månedens dokument for februar 2011 er et Nansen-pass, utstedt for å hjelpe statsløse etter første verdenskrig.

Arkivhenvisning: Sentralpasskontoret/Statens utlendingskontor/RA/S1561/D/Dm/Russiske flyktninger 1929 – 1935.

Nansen-passet

Et Nansen-pass utstedt til russisk flyktning
.