Litteratur:

Roland Huntford: Fridtjof Nansen. Oslo 1996.

Nobelkomiteens nettside:

http://nobelpeaceprize.org/nb_NO/laureates/laureates-1938/nansenoffice-bio/

Kilder:

Sentralpasskontorets arkiv, Russiske flyktninger

Justisdepartementets arkiv, Politikontoret, seriene Russiske flyktninger og Statsborgersaker.