Idéen om ”Nansen-passet” skal ha kommet fra en representant for Det internasjonale Røde Kors, Edouard August Frick. Han foreslo høsten 1921 et identitetsdokument som kunne fungere som pass anerkjent gjennom internasjonale avtaler. Frick kalte det ”Nansen-pass”. Hugh McKinnon Wood, nestsjef i Folkeforbundets juridiske avdeling, tok seg av detaljene.

Personen Fridtjof Nansen var blitt en slik internasjonal størrelse at det noe vaklende Folkeforbundet trengte ham og hans navn for å få tilstrekkelig prestisje og tillit.

Nansen-kjøkken i det sultrammede sovjetunionen

et ”Nansenkjøkken” i det sultrammede Sovjetunionen. På plakaten i bakgrunnen: Gave fra det serbiske folk., PA 750 Quisling, Vidkun Gk 1_2 glassplate 10, skannet i Riksarkivet. Originalen finnes i arkivet etter Maria Quisling i Nasjonalbiblioteket..