Etter Fridtjof Nansens død ble det i september 1930 opprettet et eget ”Nansenkontor” i Folkeforbundet: Nansen International Office for Refugees. Fra da av tok det seg av utstedelsen av Nansen-passene, og oblatene ble endret. Blant annet er henvisningen til resolusjonen av 12. mai 1926 fjernet. Og League of Nations High Commission for Refugees er byttet ut med Nansen International Office for Refugees Under the Authority of the League of Nations – også på fransk.

Nansenkontoret ble I 1939 tildelt Nobels fredspris. Folkeforbundet hadde da i realiteten utspilt sin rolle. De oblatene man finner i Nansen-passene for 1938 påberoper seg ikke lenger Folkeforbundets autoritet. Nå er de bare påført Office Intenational Nansen. Samme året ble kontoret nedlagt. Dets virksomhet ble ført videre av The Office of the High Commissioner for Refugees, et nytt organ med hovedsete i London.

Blant kjente personer som nøt godt av Nansen-passet nevnes både komponistene Igor Stravinskij og Sergej Rakhmaninov, maleren Marc Chagall og danserinnen Anna Pavlova. For Norges vedkommende kan Anatol Heintz nevnes. Hans Nansen-pass er datert Sentralpasskontoret 2. april 1925. 

Oblater fra 1938 og 1939 i meldebevis utstedt av Gudbrandsdal Politimesterembete, 3dje sivilktr.G, Statsborgerskapssak 475/1940 G Vladimir Sokoloff

Oblater fra 1938 og 1939 i meldebevis utstedt av Gudbrandsdal Politimesterembete, 3dje sivilktr.G, Statsborgerskapssak 475/1940 G Vladimir Sokoloff.