Brev fra ”kioskdama” i Fredrikstad bykiosk til Bertrand Narvesen 20.april 1900. PA 1522 Narvesen. Inngående brev 1894-1960, Da 02_03.

Brev fra ”kioskdama” i Fredrikstad bykiosk til Bertrand Narvesen 20.april 1900. PA 1522 Narvesen. Inngående brev 1894-1960, Da 02_03.


Kiosken var også en arbeidsplass og oftest var det kvinner som arbeidet som ekspeditriser. Først på 1970-tallet ble det vanligere med menn som ekspeditører i kioskene. Det er skrevet mye om kioskdamene og deres arbeid i internmagasinet til Narvesen, ”Mellom oss.” I nr. 95 står det: ”Damen i kiosken har kontakt med omverden gjennom den lille luken. I de aller fleste tilfeller er denne kontakten ervervet gjennom års arbeid, et gjensidig tillitsforhold mellom ekspeditrisen og hennes kunder.”

Det var ikke vanskelig for Narvesen å rekruttere ekspeditriser, for plassen i luken var ettertraktet. Men arbeidet krevde sitt. I ”Mellom oss” nr. 12 fra 1959 er det ramset opp alt hva en kioskdame skulle kunne. Hun skulle være innstilt på at hennes kunder alltid har det travelt, telle nyforsendelser, pakke returer, føre lister, svare på spørsmål som omfattet geografi, portotakster, telefonnummer og mye mer.

I begynnelsen henvendte kioskdamene seg direkte til Bertrand Narvesen med sine spørsmål, oppgjør, retur, timelister og annet. I arkivet finnes det flere brev og annen korrespondanse som kan fortelle hvordan ekspeditrisenes arbeidsdag i de forskjellige kioskene rundt i landet var..