Den norske Memory of the World-komiteen etablerte 8. februar 2012 et norsk register over noen av landets viktigste dokumenter for bedre å kunne ta vare på og synliggjøre unik og uerstattelig dokumentarv.

Det er den norske Memory of the World-komiteen, oppnevnt av UNESCO-kommisjonen, som står bak, der de har invitert institusjoner, organisasjoner og privatpersoner til å nominere dokumenter til det nye nasjonale registeret. Norsk kulturråd er sekretariat for komiteen.

I den første nominasjonen ble 12 av Riksarkivets forslag til dokumenter som skal inngå i Norges dokumentarv valgt ut. Også Statsarkivet i Oslo, Statsarkivet i Kongsberg, Statsarkivet i Hamar, Statsarkivet i Bergen, Statsarkivet i Trondheim og Statsarkivet i Tromsø har fått flere av sine nominerte dokumenter med i registeret.

I den andre nominasjonsrunden høsten 2014 fikk Riksarkivet fire nye innførsler i registeret. Også Statsarkivet i Trondheim fikk en ny innførsel.

UNESCOs Memory of the World-program skal bidra til å verne og tilgjengeliggjøre dokumentarv. Et internasjonalt register over verdifull dokumentarv har eksistert i mange år.

Nedenfor finner du lenke til flere presentasjoner av våre bidrag til Norges dokumentarv.

Til fullstendig oversikt over dokumentene i Norges dokumentarv hos Kulturrådet

Til Facebook-siden Norges dokumentarv
.