Den norske Memory of the World-komiteen/Komiteen for Norges dokumentarv har valgt ut fire arkiver fra Statsarkivet i Kongsberg til Norges dokumentarv:

• Kirkebok for Andebu 1623-1738
• Telemarkskanalens arkiv 1854-1980
• Larvik grevskaps arkiv 1671-1821
• Kongsberg våpenfabrikks arkiv 1824-1987

Utvalget fra Statsarkivet er spesielle dokumenter/arkiver hver på sin måte. Kirkeboka for Andebu er landets eldste. Telemarkskanalenes arkiv representerer et samferdselsanlegg som er unikt i internasjonal sammenheng. Larvik grevskap arkiv er sammen med det langt mindre Jarlsberg grevskaps arkiv kilder til en helt spesiell konstruksjon i norsk forvaltningshistorie. Kongsberg våpenfabrikks arkiv er valgt ut som en viktig eksponent for norsk teknologihistorie.

Komiteen for Norges dokumentarv består av representanter for blant annet Norsk kulturråd, Nasjonalbiblioteket, Riksarkivaren, Norsk filminstitutt, og den norske UNESCO-kommisjonen.

Memory of the World (MOW) ble opprettet i 1992, som et av mange UNESCO-program for å synliggjøre og sikre kulturarven. Det er opprettet registre på internasjonalt og nasjonalt nivå. Det internasjonale registeret er en parallell til World Heritage, der Urnes stavkirke, Bryggen i Bergen, Røros og Helleristningsfeltene i Alta er norske representanter.

I det internasjonale MOW-registeret finner vi fem representanter fra Norge; Lepra-arkivene  i Bergen, Ibsens manuskript til Et dukkehjem og Roald Amundsens filmmateriale fra sydpol-ekspedisjonen, Thor Heyerdahls arkiv og Sophus Tromholts fotografier av samisk befolkning. 

Det nasjonale MOW-registeret heter Norges dokumentarv, og her finner vi altså de fire utvalgte fra Statsarkivet i Kongsberg.

Norges dokumentarv

Norges dokumentarv på Facebook

Memory of the World
.