Datering: 1647-1933. Oppbevares i Statsarkivet i Hamar.

Arkivet stammer fra storgården Åker i Hedmark. I arkivet finnes blant annet fyldige dagbøker og nøyaktige avlingsnotater fra tidlig på 1700- tallet. Dagbøkene dekker perioden ca. 1747-1835 og gir et godt bilde av dagliglivet på eiendommen. Materialet er unikt da det ikke finnes tilsvarende informasjon om driften av Norges få adelige herreseter på 1600-1700-tallet. Åker var også et maktsenter i yngre jernalder og vikingtid.

Les mer om arkivet..