Datering: 1814. Oppbevares i Riksarkivet.

Valgene til riksforsamling i 1814 var Norges første nasjonale valg. Primærvalgene ble holdt i sognekirkene over hele landet. Fra alle lokalvalg er de originale fullmaktene som presten utformet til valgmennene bevart. Dokumentene kaltes i sin tid også «Adresser», som betyr høytidelig henvendelse. Vi har også fullmaktene fra det militære og fra valgenes andre runde, – det vil si amtenes valg av representanter. Til sammen utgjør materialet over 400 unike dokumenter. Her vises fullmakt til valgmennene fra Hurdal prestegjeld i Akershus amt. Offsiell bededagsgudstjeneste med valg ble holdt 25. februar 1814. Dokumentet utpreger seg som vakkert og forseggjort. Det er skrevet i latinsk håndskrift, til forskjell fra samtidens alminnelige gotiske skrift.

Les mer om adresser og fullmakter..