Datering: 1623-1738. Oppbevares i Statsarkivet i Kongsberg.

Norges eldste bevarte kirkebok er fra Andebu i Vestfold og påbegynt i 1623. En kirkebok er en protokoll der presten fører inn sine embetshandlinger som dåp, konfirmasjon, forlovelser, vielse og begravelser. Et av formålene var å kontrollere at sognefolket fulgte kirkens ritualer fra vugge til grav. Kirkeboka dekker mer enn 100 år. I bokas første del finner vi navn på de døpte med farens navn først og så barnets navn. I andre del av boka er de døde ført opp. I de fleste av landets prestegjeld finnes det kirkebøker tilbake til omkring 1700-tallet.

Les mer om kirkeboka..