Datering: 1388. Oppbevares i Riksarkivet.

Brevet er utstedt i Oslo og bekrefter at det norske riksrådet har valgt Margrete Valdemarsdatter til Norges «mektige frue og rette husbond», altså til rikets riksstyrer på livstid. Valget er unikt da det er eneste gang en kvinne oppnår en slik posisjon i riket. Som kvinnelig monark er hun også noe nær enestående i europeisk middelalder. Sammen med brevet om arvefølgen danner valgbrevet grunnlaget for Norges deltakelse i Kalmarunionen i 1397-1523, sammen med Danmark og Sverige. Brevet har bevart 9 av de opprinnelige 25 seglene.

Les mer om valgbrevet..