Datering: 1867–1966. Oppbevares i Statsarkivet i Oslo.

I 1867 ble politiet pålagt å føre kontroll med utvandrere til andre verdensdeler. Hensikten var å hindre ettersøkte personer med bidragsplikt eller utestående verneplikt i å emigrere. Protokollene er en sentral kilde til norsk utvandringshistorie gjennom 100 år; fra emigrasjonen kom i gang for fullt og til etter at den hadde avtatt. De første emigrantene reiste med seilskip og de siste med fly. Protokollene opplyser om navn, alder, yrke, hjemsted, hvem som reiste sammen og bestemmelsessted. Oppslaget viser hvilke passasjerer som reiste med skipet Skandinavia fra Oslo 24. mai 1869. Her er det folk både fra bygd og by, gårdbrukere, arbeidere, skreddere, en smed, en repslager, en skomaker, samt en fotograf. Også folk fra andre land utvandret gjennom Oslo. Her er flere svensker og en yster fra Sveits.

Les mer om emigrantprotokollene..