Datering: 1801. Oppbevares i Riksarkivet

Siden 1769 er det blitt ført systematiske folketellinger i Norge. Den første tellingen ga opplysninger om antall innbyggere fordelt på alder, kjønn, yrke og sivil status, men den oppga ingen navneopplysninger. Folketellingen av 1801 er den første som inneholder navn og andre opplysninger for hver enkelt innbygger i Norge. Tellingen dekker hele befolkningen på et tidspunkt da andre kilder bare gir spredt informasjon om enkeltpersoner eller definerte grupper. På bakgrunn av folketellingene vokste det fram et statistisk miljø i Norge. I listene for Kautokeino folketelling finner vi kjente samiske navn som Gaup, Sara og Bals.

Les mer om folketellingen..