Datering: 1884-1909. Oppbevares i Riksarkivet.

Protokollen dokumenterer stiftelsesmøtet til Norges første politiske parti i Kristiania 28.-29. januar 1884. Den gir innblikk i en maktkamp mellom den gamle embetsmannsstaten og krefter som ønsket maktforankring i de politiske partiene. Protokollen dekker de første og viktigste årene med et parlamentarisk styresett. Fra de forskjellige møtene gir protokollen opplysninger om deltakere, saksliste, fremlegg, voteringer og vedtak. Den er et betydningsfullt symbol på partidannelsen og grunnlaget for det politiske systemskiftet i Norge med innføringen av parlamentarismen.

Les mer om protokollen..