Datering: ca. 1260. Oppbevares i Riksarkivet.

Frostatingsloven var den loven som i middelalderen gjaldt for Trøndelag og flere tilgrensende landskap. Loven, slik ettertiden kjenner den, fikk sin form og inndeling i 1260, under kong Håkon Håkonsson. Loven er i hovedsak kjent gjennom avskrifter fra 1600-tallet, men disse fragmentene er rester av et manuskript av Frostatingsloven som ble skrevet i andre halvdel av 1200-tallet. På 1500- og 1600- tallet kuttet man gamle manuskripter i mindre biter som ble brukt til innbinding av andre dokumenter. Disse to bitene har vært brukt til innbinding av regnskaper for Tromsø len 1612.

Les mer om fragmentene..