Datering: ca. 1750. Oppbevares i Riksarkivet.

Arkivet dokumenterer hele den norske riksgrensen og har særlig kildeverdi til samisk og norsk historie, nasjonsidentitet og urfolksrettigheter. Samtidig er det en rik språkhistorisk kilde. Kartene over riksgrensen ble utarbeidet mellom 1751 og 1766. På i alt 23 kart er grenserøyser og grensemerker tegnet inn med nummer, fra Kornsjø ved Halden i sør til Tanaelva i nord. Grensekart nr. 125 - som vist ovenfor - er kopi i 1/5 størrelse av Grensekart nr.1. Det viser området mellom grenserøys nr. 1, som står på en holme i Kornsjøen, til grenserøys nr. 26, ved gården Østre Moen i Aremark. Kartet er tegnet i 1754 av Jørgen Nicolay Holm som var én av tre norske grensekommissærer.

Les mer om grensearkivet..