Datering: 1821. Oppbevares i Riksarkivet.

I unionstiden med Danmark og senere Sverige, brukte Norge både danske og svenske flagg på sine krigs- og handelsskip. Da Norge gikk inn i union med Sverige i 1814 fikk vi rett til eget handelsflagg. Norske handelsskip fortsatte likevel å bruke det danske Dannebrog med den norske riksløve eller det svenske flagget. I 1821 nedsatte Stortinget en komite som skulle arbeide frem et forslag til et eget norsk flagg. Bergensrepresentanten Frederik Meltzers flaggutkast med frihetens farger i rødt, hvitt og blått ble oversendt kongen. 13. juli godkjente Karl Johan i en kongelig resolusjon vedtaket om eget handelsflagg. Stortingets forslag til flagg med kongens påtegning «Gillas» ble lagt ved resolusjonsteksten.

Les mer om dokumentet..