Datering: 1940. Oppbevares i Riksarkivet.

Da Tyskland angrep Norge 9. april flyktet konge, regjering og stortingsrepresentanter fra Oslo. 10. april ble det holdt statsråd i Trysil der kong Haakon 7. nektet å etterfølge tysk krav om å utnevne nasjonalsosialisten Vidkun Quisling til statsminister. Beslutningen er i ettertid blitt omtalt som «Kongens nei», og er et av få dokumenter som viser at kongen offsielt tok et politisk standpunkt. Kongens nei ga regjeringen legitimitet til aktiv motstand mot tyskerne, noe som ble viktig for folks holdning under okkupasjonen. Dokumentet er undertegnet av kong Haakon 7., statsminister Johan Nygaardsvold og statsrådssekretær Bredo Rolsted. I straffesaken mot Quisling ble dokumentet lagt fram som første dokument og påført nummer 1 i rødt.

Les mer om dokumentet..