Datering: 1824-1987. Oppbevares i Statsarkivet i Kongsberg.

Kongsberg Våpenfabrikk gikk fra å være et tiltak for å bøte på nøden i Kongsberg etter nedleggelsen av Sølvverket, til å bli en industriaktør av internasjonal betydning. Teknologihistorien er dokumentert gjennom et omfattende arkivmateriale fra styret, direktøren og de ulike produksjonsavdelingene. Arkivet viser hvordan fabrikken over en periode på 160 år tilpasset seg markedsendringer styrt av storpolitikk, og den langsiktige utviklingen fra enkle håndvåpen til avanserte høyteknologiske rakettsystemer.

Les mer om arkivet..