Datering: 1814. Oppbevares i Riksarkivet.

Noe av det første riksforsamlingen på Eidsvoll gjorde, var å utnevne en komite for å lage utkast til en grunnlov. Komiteen arbeidet effektivt, og etter bare to uker forelå et førsteutkast. Komitemedlemmene skrev ned forslagene etter diktat, for å ha det for hånden i forbindelse med revisjonene i neste runde i komiteen. Grunnlovsutkastet som vises her er representanten Peter Motzfeldts avskrift, og det eneste komplette eksemplaret av det første utkastet som finnes i dag. Den lyse skriften i dokumentet viser komiteens første utkast. Endringene med mørkt blekk viser forslaget slik det ble fremlagt for riksforsamlingen.

Les mer om dokumentet..