Datering: 1845–1914. Oppbevares i Statsarkivet i Tromsø.

Kistrand (Porsanger) kommunearkiv i Finnmark inneholder flere hundre samisk- og kvenskspråklige dokumenter. Inntil arkivet ble gjennomgått i 2006 visste man ikke at det fantes offentlige dokumenter på kvensk. Arkivet gir viktig innsikt om de to minoritetskulturene og forholdet til myndighetene i denne perioden. De fleste dokumentene er fra fattigstyrets arkiv, med regnskapsbilag, skattemeldinger og korrespondanse mellom kommunestyret- og fattigstyres medlemmer. Dokumentene viser at kvener og samer var aktive deltakere i lokalsamfunnet med sitt eget språk, og at de fleste norske embetsmennene i Kistrand på 1800-tallet behersket både samisk og kvensk. Dette er oppsiktsvekkende tatt i betraktning at fornorskningen og språkpolitikken var på sitt hardeste i denne perioden.

Les mer om dokumentene..