Datering: 1671-1821. Oppbevares i Statsarkivet i Kongsberg.

Arkivet forteller oss om administrasjon og drift av grevskapet gjennom 150 år. Kong Kristian 5. opprettet grevskapet i 1671 og utnevnte Ulrik Fredrik Gyldenløve som greve. Gyldenløve var stattholder i Norge og kongens halvbror. Grevskapet omfattet Gyldenløves gods i søndre Vestfold samt setegårdene Brunla, Halsen og Fritsø med tilhørende jernverk. Larvik og Jarlsberg var de eneste grevskapene i Norge. Som greve hadde Gyldenløve utstrakte rettigheter. I tillegg til skattefrihet hadde han birkerett som innebar myndighet til å utnevne dommere og prester, og rett til å kreve inn bøter.

Les mer om arkivet..