Datering: 2011. Oppbevares i Riksarkivet.

Etter terroraksjonene på regjeringsbygget og Utøya tok Riksarkivaren tidlig initiativ til at minnene som ble lagt ned ved kirker, minnes- merker og andre offentlige steder skulle bevares for ettertiden. På denne måten fikk man tatt vare på folks spontane utrykk over hendelsene. Riksarkivet fikk under hele høsten 2011 tilsendt minnemateriale fra inn- og utland, kommuner, organisasjoner, skoler og enkeltpersoner. De mange hilsenene er et sterkt uttrykk for sorg, solidaritet og samhold fra et samlet folk. Minnematerialet fremstår dessuten som viktig dokumentasjon for forskere som vil studere folks reaksjoner på hendelsene. Samlingen består av minst 20 000 kondolanser, dikt og tegninger og 5 000 gjenstander, i hovedsak bamser, smågjenstander og flagg. Materialet er blitt digitalisert og et utvalg er publisert på Arkivverkets nettsider. Her kan man se cirka 1 200 dokumenter og 200 gjenstander.

Les mer om minnematerialet..