Datering: 1277–1537. Oppbevares i Riksarkivet.

Arkivet består av dokumenter etter erkesetet i Nidaros og landets siste erkebiskop og formann i riksrådet, Olav Engelbrektsson. Det er det best bevarte norske arkivet fra middelalderen. Arkivet er en hovedkilde til norsk politisk historie i Norge ved reformasjonstiden og til erkebiskopens embetsvirksomhet. Jordeboka til erkebiskop Aslak Bolt fra 1430-årene er en viktig del av arkivet, da den opplyser om erkesetets inntekstgrunnlag og de mange tusen eiendommene som hørte til erkesetet.

Les mer om arkivet..