Datering: 1189. Oppbevares i Riksarkivet.

Brevet fra Clemens 3. til alle norske geistlige er det eldste brevet som omhandler Norge og som er bevart i norske samlinger. I brevet forbyr paven geistlige å delta i krigshandlinger med våpen i hånd. Deres oppgave i felten skal være å gi syndsforlatelse og dele ut sakramenter til døende. Brevet understreker at erkebiskopen har domsrett over alle geistlige i landet, og er tolket som en støtte til erkebiskopen og baglerne i striden mot kong Sverre og birkebeinerne.

Brevet er skrevet på eselskinn og skriften er karolingisk diplomskrift.

Les mer om brevet..