Datering: 1620-1813. Oppbevares i Statsarkivet i Tromsø.

Rettsreferatene fra Finnmark sorenskriveri inneholder detaljerte nedtegnelser fra alle straffesaker som ble brakt inn for de lokale tingene. Av referatene fremgår det at trolldomssaker dominerte rettssakene på 1600-tallet. I Finnmark ble 135 kvinner og menn trolldomsanklaget og 91 av disse ble dømt til «ild og bål». Sett i forhold til folketallet hadde Finnmark en av Europas mest omfattende hekseforfølgelser. Referatene gir et godt grunnlag for å studere rettspraksis i Europas ytterste hjørne, og er verdifulle kilder i både norsk og internasjonal sammenheng.

Les mer om protokollene..