Datering: 1646-1977. Oppbevares i Statsarkivet i Trondheim.

I 1644 startet prøvedriften ved Røros Kobberverk. To år senere fikk verket sine privilegier, og bergverk med en tilhørende bergstad vokste fram. Gruven var i drift fram til konkursen i 1977. Arkivet etter kobberverket gir oss kunnskap om verkets økonomiske, tekniske og sosiale historie og bergverkssamfunnets framvekst. Det forteller oss om menneskene som bygde bergstaden og gir innblikk i det internasjonale handelsnettverket kobberverket var en del av.

Les mer om arkivet..