Protokollen opptas i Norges dokumentarv som et symbol på det norske olje- og gasseventyret. Petroleumsindustrien har i en årrekke vært landets største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter, investeringer og eksportverdi. Selv om arbeidet ute på sokkelen er lite synlig for nordmenn flest, har olje og gass fra Nordsjøen vært avgjørende for utviklingen av det moderne Norge.

Bilde: Statoils første styreprotokoll.

Styreprotokollene fra Statoil oppbevares i magasin i Statsarkivet i Stavanger (t.v.), og inneholder blant annet dokumenter fra selskapets første styremøte 5. oktober 1972.

Datering: 1972-1975. Oppbevares i Statsarkivet i Stavanger.

Protokollen symboliserer et viktig skifte i norsk oljehistorie: Et norsk statlig selskap tok sin plass blant de internasjonale oljeselskapene. Her får vi innblikk i Statoils første tre år. Fra én ansatt i 1972, er selskapet nå et av Nordens største selskaper, og runder om få år 50. 

Tilsettingen av Arve Johnsen som selskapets første administrerende direktør, viktige saker og selskapets strategiske valg disse første årene, framgår av styreprotokollen. Arve Johnsen forble Statoils øverste leder fra 1972 til 1988. I løpet av denne tiden vokste selskapet langt mer enn de fleste hadde forestilt seg ved etableringen 18. september 1972. Statoil er i dag den største operatøren på norsk kontinentalsokkel, en av verdens største oljeselgere og en betydelig leverandør av naturgass til Europa. 

Styreprotokollen er et helt sentralt dokument for å forstå Statoils tidlige historie og de valg som ble gjort for å bygge opp en norsk nasjonal oljeindustri. Den er også et viktig symboldokument for Norge. Statoils historie er en helt sentral del av Norges historie. 

Arkivreferanse: Statsarkivet i Stavanger, A-101656 (PA-1339) Statoil ASA, arkivdel 1, serie Aba, stykke 1.

Les styreprotokoller fra Statoil 1972-74 på Digitalarkivet..