Datering: ca. 1207–1217. Oppbevares i Riksarkivet.

Brevet fra kong Filippus Simonsson (ca. 1185–1217) er det eldste norskspråklige brevet vi kjenner til, og også det eldste kongebrevet som er bevart i original. Det er skrevet på pergament og er udatert, men utstedt i kongens regjeringstid. I brevet advarer kongen folk i Mossedal om at de ikke må frata munkene i klosteret på Hovedøya den delen av gården Asper som kong Inge har gitt dem. Kongen truer med streng straff for dem som gjør munkene skade.

Les mer om brevet..