Formidling av fagkunnskap var viktig for Bonnevie, og hun ga ut flere populærvitenskapelige bøker. Hun var også aktiv som foredragsholder i radio og i folkeakademiene over hele landet. Biologiens plass i skolen var viktig for henne, og hennes lærebok i zoologi for gymnasiet, som første gang kom ut 1902, kom i tiende opplag i 1940.

Som foreleser var hun populær, grundig og engasjert, og tok ofte studentene med på ekskursjoner, blant annet til den biologiske stasjonen i Drøbak.

Bonnevie på ekskursjon i 1909

Bonnevie på ekskursjon i 1909. Fotograf: ukjent. Alma Maters døtre – en bildesamling.

 .