Riksarkivet har privatarkiv etter Kristine Bonnevie (PA-1151). Arkivet består av 2 esker med forelesningsnotater fra perioden 1935-1937

Privatarkiv 1152 inneholder arkivmateriale fra Zoologisk laboratorium og Zoologisk museum fra perioden 1910-1957 .

Museum for universitets- og vitenskapshistorie har artikler om og bilder av Kristine Bonnevie: Kristine Bonnevie: Biolog i brytningstid 

Alma Maters døtre er en bildesamling med fotografier av de kvinnene som ble ansatt i fast vitenskapelig stilling ved Det kongelige Frederiks universitet fram til 1940, samt deres familier.

 Apollon 1/2011 – Tema: Universitetshistorie.