Studentenes velferd opptok Kristine Bonnevie hele karrieren. I 1917 ble hun formann i den “Akademiske dyrtidskomité”. Komiteens oppgave var å hjelpe studentene med blant annet billig matservering og boliger. Bonnevie tok da initiativ til ”aftenbespisning” i Aulaens kjeller, samt innkjøp og lagring av matvarer. Senere ble dette overført til andre deler av Universitetet og ble en permanent løsning. På samme tid arrangerte hun også husrom for studentene i Universitetets gamle biblioteksbygning, og var med på å opprette ”Studiehjemmet for unge piker” i Geitmyrsveien og ”Studenterhuset” i Schultz' gate. Hennes store sosiale engasjement var altså direkte årsak til opprettelsen av både studentkantiner og studentboliger.

Under 2.verdenskrig gjorde hun en stor innsats med utdeling av matvarer. I 1940 ble hun formann i en kvinnekomité som delte ut mat til norske krigsfanger. Da universitetet ble stengt i november 1943, ble det delt ut mat fra Danskehjelpen fra hennes egen bolig, og senere fra kjellerlokaler på Blindern.

Styret i studenterhuset i Schultz gt. 7, tatt i 1929. Foran fra venstre: Quiller, professor Kristine Bonnevie, professor Sigmund Mowinckel. Bak fra venstre: stud.fil. Nordeng, overinspektør stud real Hapnes. Fotograf: ukjent. Universitetshistorisk fotobase, Museum for universitets- og vitenskapshistorie.

Styret i studenterhuset i Schultz gt. 7, tatt i 1929. Foran fra venstre: Quiller, professor Kristine Bonnevie, professor Sigmund Mowinckel. Bak fra venstre: stud.fil. Nordeng, overinspektør stud real Hapnes. Fotograf: ukjent. Universitetshistorisk fotobase, Museum for universitets- og vitenskapshistorie..