Nyttårspostkortene er fra ulike nasjonale postverk.

Disse nyttårskorta fant Riksarkivet i arkivet etter Samferdselsdepartementet, Poststyret, 1. postadministrasjonskontor. Mot slutten av 1800-tallet ble det tydeligvis vanlig at de nasjonale postverk utvekslet nyttårshilsener ved postkort. Ifølge postjournalene for 1. postadministrasjonskontor ble det hvert år mottatt slike kort fra anslagsvis 20-30 ulike land.

Motivmessig spenner korta fra rene "brevtekster" med gode ønsker for det nye året til illustrerte kort der det spesielt er lagt vekt på å framheve nye former for kommunikasjoner som jernbane, dampskip og sykkel (!) som ble nyttet til postbefordring.

De fleste nyttårskorta som ble mottatt i perioden 1891-1901 er bevart. Ifølge innførsler i journalene mottok Poststyret slike kort også en del andre år, men de ble trolig fjernet før arkivet ble avlevert til Riksarkivet. Poststyret arkiverte sine arkivdokumenter etter et system der saksfelt med en forventet mengde dokumenter årlig ble tildelt faste journalnummer med undernummer i journalen. I de aktuelle årene ble f.eks. "Nyttårskort" arkivert på journalnummer 16 der hvert mottatt kort ble tildelt undernummer 16.1, 16.2 etc. Saksarkivet for kontoret består så i hovedsak av en stor serie der saksdokumentene for hvert år oppbevares i samsvar med journalnumrene. Under journalnummer 16 finner vi årets nyttårskort for hvert av de aktuelle åra i den tiårsperioden korta er bevart.
.